top of page

Vocabolario delle espressioni dialettali raccolte nella Val Resia nel 1989

Durante il lavoro sul campo, i partecipanti ai Campi giovanili di ricerca annotarono anche alcune espressioni dialettali.  La Val Resia ospitò diverse volte i campi, fino all'allestimento di un museo provvisorio nel 1998. Nel 1989 si raccolsero parole che si riferiscono alle abitazioni, alle erbe officinali e alle attività economiche. Le espressioni dialettali sono riportante nella loro forma locale, a seconda della località dove sono state raccolte, e in quella standardizzata. In Val Resia possiamo visitare i suoi musei etnografici e ammirare alcuni degli oggetti qui menzionati.

Narečno / Dialetto
Slovenščina
Italiano
Kraj / Luogo
Standardna rez. / Resiano stand.
akudice
jagode
fragole
Njiva
jagudice
alaväc
jalova koza, brez mladiča
capra sterile
Osojane
jalavac
anjë
jagnje
agnello
Osojane
janjë
baärč
zunanje stranišče
gabinetto esterno
Korito
bajärč
babä
stara mati
nonna
Osojane
baba
bazjë
bezeg
sambuco
Osojane
bäzjë
bila jeträ
pljuča
polmoni
Korito
bile jetra
blëk
krpa
straccio, cencio
Korito
blëk
böb
fižol
fagioli
Korito
böb
bran
lesena vrata za hišo ali za parcelo
portoncino secondario o per un terreno
Korito
bran
brïnä
bor
pino
Osojane
brïna
brud
juha
brodo
Osojane
brud
brüsarje
brusači
arrotino
Osojane
brüsarji
bükuw gözd
bukov gozd
bosco di faggio
Osojane
bükuw gözd
bülä
brisača
asciugamano
Osojane
büla
čärna jeträ
jetra
fegato
Korito
čärne jetra
čarnïčica
borovnice
mirtilli
Korito
čarnïčice
čarnjëlu
rdeče
rosso
Korito
čarnjëlu
ćamažot
črn plašč, sedaj uporablja folk. sk.
abito nero, ora usato dal gruppo folk.
Solbica
ćamažot
ćanibä
soba
camera ?
Korito
ćaniba
ćavïlu
velik žebelj
grande chiodo
Korito
ćavïlu
ćavör
posoda za mleko
recipiente per il latte
Solbica
ćavör
ćoučïna
apno
calce, calcina
Korito
ćalčïna
danä
srebrna jelka
abete argentato
Korito
dana
darwa
drva
legna
Njiva
därwa
därwä, dyrwa
drva
legna
Osojane, Solbica
därwa
däskä
deske
tavole di legno
Korito
däska
dob
hrast
quercia, farnia
Korito
dob
drin
dren
corniolo
Korito
drin
duji guroful
divji nagelj
garofano selvatico
Korito
duji guroful
duji kostanjar
divji kostanj
ippocastano
Korito
duji kostanjar
duji strok
česen
aglio
Korito
duji strok
düre
hišna vrata
porta di casa
Osojane, Korito
duri, wrata
dure, wratä
duri, vrata
porta
Korito
duri, wrata
dwör
dvorišče
cortile
Korito
dwör
ëjda
ajda
grano saraceno
Njiva
jëjda
Ëruvi, ëru
duhovnik
prete
Njiva
Jëravi, jëru
fanuglen
koromač
finocchio
Osojane
fanuglin
frankeć
denar
soldo
Osojane
frankić
frigo
hladilnik
frigorifero
Osojane
frigo
gärm
grmenje, strela
tuono, fulmine
Korito
gärm
gatër, hatër
mreža na oknu
rete per finestra
Ravanca
gatër
gnuj
gnoj
letame
Korito
gnuj
gözdarje
gozdarji
boscaioli
Korito
gözdarji
grawä
prod
ghiaia
Korito
grawa
grizduwjë
ribez
ribes
Osojane
grazdujë
grižjëlä
strop (iz trstičja)
grisiola, cannucciato
Korito
grižjëla
hćï
hči
figlia
Njiva
hćï
hćï
hči
figlia
Osojane, Ravanca, Njiva
hćï
hćirïca
hčerkica
figlioletta
Njiva
hćirïca
hïša
hiša
casa
Njiva
hïša
hïšä
kuhinja
cucina
Korito
hïša
hliw
hlev in senik
stalla e fienile
Korito
hliw
hliw
hlev za krave, koze, prašiča
stalla per vacche, capre, maiali
Korito
hliw
hliw za sënu
senik
fienile
Osojane
hliw za sënu
hliw za živïno
hlev
stalla per il bestiame
Osojane
hliw za živïno
ïša
hiša
casa
Solbica
hïša
jasën
jesen
frassino
Njiva
jasën
jïglä
igla
ago
Osojane
jïgla
karćüfula, kartüfula
krompir
patate
Njiva, Bila
krampir
kaselä
posoda za segrevanje vode na štedilniku
caldaia della cucina economica
Korito
kasela
kjüč
ključ
chiave
Korito
kjüč
kjučanicä
ključavnica
serratura
Korito
kjučanica
klanfä
klamfa, skoba
graffa
Korito
klanfa
kloštër
zapah
chiavistello rustico
Korito
kloštër
kokoroša
borov storž
pigna
Osojane
kolm
nosilni tram
colmo, trave portante
Korito
kolm
kölu
kolo
ruota
Osojane
kölu
kop
strešnik
coppo
Osojane
kop
kop gnöja
gnojnik
letamaio
Osojane
kop gnöja
kösä
kosa
falce da fieno
Osojane
kösa
kozä
koza
capra
Osojane
kozä
kozleć
kozliček
capretto
Osojane
kuzleć
krampir
krompir
patate
Solbica
krampir
kravica
borov storž
pigna
Bila
kokoroš
krew
streha
tetto
Korito
krew
kulä
obroči na plošči štedilnika
cerchi della piastra delle cucina economica
Korito
kula
kürnek
kokošnjak
pollaio
Korito
kokošar
kušët
kozel
caprone
Osojane
kušët
kušïšćë
kosišče
manico della falce da fieno
Osojane
kušïšćë
lahät
komolec
gomito
Korito
lahat
lëjträ
lestev
scala
Korito
lëjtra
lije
lehe
aiuole
Bila
lije
lïndicä, gorïčicä
podest
pianerottolo esterno
Korito
lïndicä, gorïčicä
lïstjë
suho listje
foglie secce
Korito
lïstjë
lod
hlod
tronco d'albero
Solbica
hlod
malanjë, frambule
maline
lamponi
Bila
malanjë, frambule
manovalave
težaki
manovali
Bila
manovalavi
marćadantave
trgovec
commerciante
Bila
marćadantavi
masasän
macesen
larice
Osojane
masasän
mast
maslo
burro
Osojane
mast
maujä
slez ?
altea ?
Osojane
mauja
mëjä
oširek, jasa, zemljiče za hišo
spiazzo, radura, spazio dietro casa
Korito
mëja
mërä
meja
confine
Korito
mëra
mih
mah
muschio
Korito
mih
milëzim
letnica na hiši
anno inciso
Korito
milëzim
misu
meso
carne
Njiva
misu
mlëst
molsti
mungere
Osojane
mlëst
mliku
mleko
latte
Osojane
mliku
motïkä
motika
zappa
Osojane
mutïka
muradër
zidar
muratore
Osojane
muradër
na tribüsë
na trebuhu
sulla pancia
Osojane
na tribüsë
naco
nocoj
stasera
Njiva, Osojane
naco
njïwa, njïve
njiva, njive
campo, campi
Bila
njïwa, njïve
nuć
noč
notte
Njiva
nuć
ogonj
ogenj
fuoco
Korito
ogonj
okinčacë
okence
finestrella
Korito
ukinčacë
oknö
okno
finestra
Korito
oknö
otawä
otava
fieno di secondo taglio
Korito
otawa
otrök
otrok
bambino
Njiva
otrök
ovän, mulon
oven
montone
Osojane
ovän
öwca
ovca
pecora
Njiva
öwca
ožanet, poračät
oženiti, poročiti se
prendere moglie, sposarsi
Osojane
ožanet, poračat
päč
vodnjak
pozzo
Korito
päč
padradä
s kamenjem tlakovana tla
pavimento di sassi
Korito
padrada
pënjć
kamen
sasso
Korito
pëć
petär
lesena struktura nad ognjiščem za dimljenje mesa
struttura di legno sopra il focolare per affumicare la carne
petar
pïsäk
pesek
sabbia
Korito
pïsak
plëh
pločevina, kovina (pleh)
lamiera
Korito
plëh
plotä
plošča na štedilniku
piastra della cucina economica
Korito
plota
pokrïtu
pokrito
coperto
Korito
pukrïtu
pokrïwä
kopriva
ortica
Korito
pukrïwa
polënu
poleno
legna spaccata
Korito
polënu
popražnica
pod, tavele ?
"tra un trave e l'altro di sopra, nel hliw"
Korito
popražnice
präg
prag
soglia
Korito
präg
praprut
praprot
felce
Korito
praprut
punčiku
veliko
grande
Korito
punčiku
putnä rožä
roze z močnim vonjem
fiori molto profumati
Korito
putna roža
razör
razor
canale per la semina
Bila
razör
rin
grem
vado
Solbica
gren
rivinanu mliku, tö wparjanu mliku
pokvarjeno mleko
latte andato a male
Osojane
rivinanu mliku, tö wparjanu mliku
rokica
vrsta gob
varietà di fungo
Osojane
rokice
rumunyt, pravit
govoriti
parlare
Bila
rumunet, pravit
rüse rože
rumene rože, narcise, šentjanževka
fiori gialli
Bila
rüse rože
ryž
segale
Bila
räž
sakira, sikira
sekira
ascia
Solbica
sikira
šaliž
pločnik pred hišo iz cementa
marciapiede davanti a casa in cemento
Korito
šaliž
sariwnek
notranje stranišče
gabinetto interno
Korito
sridnik
scipjane dyrwa
polena
tronchetti di legno
Solbica
scipjane därwa
segretar
občinski tajnik, pisar
segretario, scribano
Solbica
segretar
sër
sir
formaggio
Osojane
sër
skütä
skuta
ricotta
Osojane
sküta
slanïcä
žleb
grondaia
Korito
slanïca
sleminu
slamnato
di paglia
Njiva
slaminu
smulïkä
brin
ginepro
Korito
smulïka
somasä
zbita tla, tla iz zemje; tudi pod iz cementa
pavimento di terra battuta; anche massetto
Korito
somasa
šćandula
skodle
scandole
Korito
šćandule
šćï, hćï/šćï
hči
figlia
Solbica, Bila
hćï
škürjö
polkna
scuri
Korito
škürjö
stejä
vresa
erica
Korito
špuhert
štedilnik, špargert
cucina economica, spolert
Korito
špohert
štiglä
stopnišče
gradinata
Korito
štigla
šuštar
čevljar
calzolaio
Korito
šuštar
ta gorinje hliw
senik
fienile
Korito
te zurinji hliw
ta ramave kop
mera za mleko
misurino per latte
Osojane
te ramavi kop
ta rüse mliku
mleček v rastlinah
lattice
Njiva
te rüse mliku
ta-pod štigalme
prostor pod stopnicami
sottoscala
Korito
ta-pod štigalmi
ta-pod stranjo
pod balkonom
sotto il ballatoio
Korito
ta-pod stranjo
ta-zwüna
zunaj
fuori
Njiva
ta-zwünä
zunaj
fuori
Osojane
ta-zwünä
ta-zwünä, ta-züna,
zunaj
fuori
Osojane, Bila
ta-zwüna
tala, inïcä, krawä
tele
vitello
Osojane
tale, junïca, krawa
tärn
bodeča neža
cardo campestre
Osojane
tärn
tarpot
trpotec
piantaggine
Osojane
tarpot
tïmple
podaljšan nosilni zid pri hiši
muro portante allungato
Korito
tïmplin
tišler
mizar
falegname
Solbica
tišlar
tö kwasnë mliku
kislo mleko
latte acido, latticello
Osojane
tö kwasnë mliku
tö zbijanë misu
vroče meso
carne calda
Osojane
tö zbijanë misu
trave
začimbe
spezie
Solbica
trave
trumbä
odtok na žlebu
pluviale
Korito
trumba
vaniïkä
trta
vite
Bila
vaniïka
väs
vas
paese
Osojane
väs
vijë
zeleno listje
fogliame verde
Bila
vijë
vikopät
vkopati
impiantare
Bila
vikopät
vïlažej
pomlad
primavera
Bila
vïlažej
Vinahti
božič
natale
Bila
Vinahti
vys
vas
tutto
Bila
väs
wolt
obok
volta
Korito
wolt
wortäc
vrtiček
orticello
Korito
wortäc, wärt
wsjat
vsejati
seminare
Bila
wsjat
wübac
oven
montone
Njiva
ovän
wüjën
čebelnjak
arnia
Njiva
wüjën
wünća
ovinek
curva
Solbica
wünća
wuže
pesmi, pripovedke
canti, racconti
Solbica
wuže
zbijën
vroče
scottante, rovente?
Njiva
zbijën
zmatanä
smetana
panna
Osojane
zmatana
zmotikät
opleti z motiko
togliere le erbacce con la zappa
Bila
zmotikät
zütra
zjutraj
al mattino
Njiva, Bila, Solbica
zütra
züträ
zvečer
di sera
Osojane
zütra
zvëčara
zvečer
di sera
Ravanca, Njiva, Solbica
zvëčara
zvïzda
zvezde
stelle
Osojane
zvïzde
žalizä tu-w oknö
rešetke
grata sulla finestra
Osojane
žaliza tu-w oknö
žanë
zraste
germoglia, cresce
Bila
žanë
žažaladör
julij
luglio
Solbica
žužuladör
žïwa trawa
visokogorska tavžentroža
centauria
Bila
žiwa trawa
žnjïdar
krojač
sarto
Bila
žnjïdar
žrëbja
žeblji
chiodi
Korito
žrëbje
bottom of page