top of page

Mreža fotografij

Od leta 1981, ko se je zgodil prvi tabor v Barkovljah pa vse do leta 1998, ko se je postavljal etnografski muzej v Reziji, se je zvrstilo kar osemnajst Mladinskih raziskovalnih taborov. Udeleženci so v skladu s področjem, ki so ga raziskovali, fotografirali in skicirali, spotoma pa tudi dokumentirali potek raziskovalnega dela in dogajanje na skupnih večerih. Nastal je fotografski fond, ki ga delno objavljamo po krajih, kjer so potekali Mladinski raziskovalni tabori.

Doberdob 82

Doberdob '82

Med potekom Mladinskih raziskovalnih taborov je nastajala tudi fotografska dokumentacija. Na spletni strani je objavljen izbor tega gradiva. V Doberdobu so se leta 1982 raziskovalci med drugim posvečali področju vinogradništva in kletarjenja ter naravnemu okolju Doberdobskega jezera.

Doberdobsko jezero

Vodno rastlinje na Doberdobskem jezeru

Raziskovalci naravoslovne skupine med plovbo po jezeru

Duga njiva, koruzni nasad

Spravilo sena

Spravilo sena

Rado Lakovič-Melanov z vnukom pri delu v hlevu

Na dvorišču pri Botegarjevih

Gospodarsko poslopje pri Dacevih, zgrajeno iz starejših stavbnih elementov.

Vinograd z latniki

Novejši vrstni vinograd

Novejši vrstni vinograd

Genko Ferfolja Beluetov v vinogradu

orodje za peštanje tropin

Jožef Gergolet (Pepko Dacov) pri delu s tropinami

Osmica pri Šervotu

Osmica pri Šervotu

Dolina '84

Benečija '83 in '96

Med potekom Mladinskih raziskovalnih taborov je nastajala tudi bogata dokumentacija. Na spletni strani je objavljen izbor tega gradiva. Leta 1993 so se raziskovalci v Benečiji med drugim posvečali kmečkemu stavbarstvu in orodju, pri čemer je udeleženka poskrbela tudi za bogato zbirko skic in ilustracij.

Sarženta 1983

Sarženta 1983

1983

Pogled na Mašero, 1996

Pripovedovalec, 1996

Kozolec, 1996

Sušenje sena, 1983

1983

1996

1983

1983

Leseno ostrešje z notranje strani, 1983

1983

1983

Raziskovalka z lesenim kladivom, 1983

1983

Informatorka iz Saržente, 1983

1983

Sušenje perila, 1983

Kamniti detajl, Petjah, 1983

Šeglar, Sarženta 32

Prikaz nošenja vode

Bucon - glinena posoda za vodo

Ognjišče, Petjah 54

Kuhinjski pribor za polento

Mladi raziskovalci raziskujejo bivalno kulturo. Našli so panj ali zglavnik, železno stojalo za uporabo na ognjišču.

Mur - posoda z žerjavico za ogrevanje in šapres ali pieglič oz. likalnik

Delo na dvorišču, 1983

Dolina '84

Med potekom Mladinskih raziskovalnih taborov je nastajala tudi fotografska dokumentacija. Na spletni strani je objavljen izbor tega gradiva. V Dolini so se leta 1984 raziskovalci med drugim posvečali naravnemu okolju doline  Glinščice, vaškim praznikom in šolstvu.

Cerkev sv. Marije na Pečah v dolini Glinščice

Starejša kmečka poslopja

Dvorišče

Portal z nenavadnim sklepnikom

Sklepnik s tremi angleskimi glavicami

Prikaz načina prevoza

Prikaz načina prevoza

Igra na vaški ulici

Telefon na žetone, avtomat za žetone in portret Franceta Prešerna

Osmica

Osmica, šank

Moška družba v osmici

Družina v osmici

Otroška igra z najdenimi predmeti

V osmici

V osmici

Sovodnje ob Soči '85 in '93

Med potekom Mladinskih raziskovalnih taborov je nastajala tudi fotografska dokumentacija. V Sovodnjah ob Soči so se v letih 1985 in 1993 raziskovalci med drugim posvečali zbiranju podatkov o svilogojstvu, gojenju zelenjave in gostilničarstvu ob glavnih prometnicah.

Sovodenjska cerkev, 1985

Osnovna šola, 1985

Delo na njivi, 1985

Nečke, 1985

Voziček za pridelek

Jerbasa za zelenjavo

Mentrga, 1985

Notranjost mentrge, kjer so mesili testo

Krušna peč, 1993

Vodnjak, 1993

Gostilna pri lovcu

Restavracija "da Tommaso"

Gostilna Ožbot

Gostilna "Pollen Roll"

Gostilna "da Marino"

Gostilna "da Miro"

Gostilna Devetak

Kanalska dolina '86 in '97

Mladinska raziskovalna tabora v Kanalski dolini sta obravnavala planšarstvo, izseljevanje oz. optantstvo pred drugo svetovno vojno, demografsko sliko, žegen in druge praznike v Žabnicah.

Zvonik pri cerkvi sv. Urha v Ukvah, 1986

Pogled na avtocestni viadukt s planine, 1986

Avtocestni viadukt, ki je zarezal v dolino, 1986

Traktor za spravilo sena

Mlekarna v Ukvah, 1986

1986

Pogovor z domačinom, 1986

1986

1997

Hiša na trgu pred cerkvijo, 1997

Sani za seno na kmetiji Hanzija Erlicha - Palderja, 1997

Udeleženec tabora z orodjem za seno, kmetija Hanzija Erlicha- Palderja

Priprave na žegen v Žabnicah, 1997

Oblikovanje povorke za žegen v Žabnicah, 1997

Godba na povorki za žegen v Žabnicah, 1997

Slovesna povorka na žegnu v Žabnicah, 1997

Žabničanki z mentorjem Robertom Dapitom, 1997

Maj, 1997

Maske za krampuse, 1997

Razgovor z domačini, mentor Roberto Dapit, 1997

Skodlasta streha, 1997

Rabeljski rudnik, 1997

Pogled z Višarij, 1997

Višarje, 1997

Stojnice na Višarjah, 1997

Višarje, 1997

Rezija '89 in '94

Med potekom Mladinskih raziskovalnih taborov je nastajala tudi fotografska dokumentacija. V Reziji so se v letih 1989 in 1994 raziskovalci med drugim posvečali naravnemu okolju doline, arheološkemu sondiranju in izseljenstvu. Tabora sta spodbudila k razmisleku o predstavitvi rezijanske kulture in odprla pot snovanju muzeja, ki so ga mladi uredili ma taboru leta 1998 in je v taki obliki deloval do leta 2016.

Osojane - Oseacco

Njiva - Gniva

Solbica - Stolvizza

Na označeni točki je kraj Ta na Rado (Tam na Gradu), arheološko najdišče

Ravanca - Prato di Resia Cerkev med obnovo

Korito - Coritis 1994 Cerkev je bila leta 1990 deležna popotresne rekonstrukcije.

Solbica - Stolvizza

Cekarinowa domačija

Managatawa

Mediceewa domačija na Koritu - Coritis

Tozunowa domačija

Vicintowa domačija

Vicintowa domačija

Planina Čarna peč - Cernapenc, hlev za drobnico

Korba, Planina Klyn Gerla, Stabuli Clen

Kolo brusača

PodLas - planina di Biasio, priprave za izdelavo mošta

Priprava skute, Ta na Berdo

Plakat, ki je vabil na praznovanje v Terski dolini

Citiravc (igralec na citiro) Giuseppe Buttolo

Citiravc (igralec na citiro) Giuseppe Buttolo

Citiravc, Folklorna skupina Val Resia

Pri informatorki Mariji Negro, z mentorico Mojco Ravnik

Pri informatorki, v Solbici

Mladi raziskovalci

Obdelava zbranega gradiva

bottom of page