top of page

Narečne besede z Laškega '91

Med terenskim delom so udeleženci Mladinskih raziskovalnih taborov zabeležili in preučili tudi številne narečne izraze. V občini Ronke - Ronchi dei Legionari, ki je del območja, ki mu Slovenci pravimo tudi Laško, je etnografska skupina leta 1991 obravnavala dediščino transhumantnih pastirjev. Nekateri pastirji, ki so vsako zimo prihajali z območja Ilirske bistrice, so se po letu 1945 stalno naselili na območju pri Ronkah. Zabeleženo besedišče se torej nanaša na specifično etnično in poklicno skupino, ki je danes ne zasledimo več na tem območju.

Narečna beseda / Parola in dialetto
Slovenščina
Italiano
Bečka
ime za debelušasto ovco
nome per pecora grassottella
blusa
ime za belo ovco
pecora bianca
brejka
breja ovca
pecora gravida
brjenta za sir
lesena posoda za zorjenje sira, brenta
tinozza di legno per la stagionatura del formaggio
cunja, cidila
cunja za odcejanje sira
straccio per la scolatura delle forme di formaggio
istrijanka
istrska pramenka, pasma
razza di pecora istriana
jalova ovca
neplodna ovca ali ki je zvrgla
pecora sterile o che ha abortito
janje, jančk
jagnje
agnello
jare
enoletna ovca, ki ni še kotila
pecora di un anno che non è mai stata gravida
kanabla
kamba, ovčja lesena ovratnica
collare per campanaccio
kjap
čreda
gregge
kohənca za sir
sirarska kuhalnica
mestolo per il formaggio
košek
košek za oblikovanje skute
cesto per le forme di ricotta
Kuelo
Ime za ovco z obrobljenimi očmi
nome per pecora con macchia intorno agli occhi
kvarnar
števna enota za 40 ovc
unità di misura per 40 pecore
marela
dežnik
ombrello
mrkuza
ime za črno ovco
pecora nera
muzar
odprtina v ograji, kjer so molzli ovce
parte del recinto per la mungitura delle pecore
palca
pohodna palica
bastone da camminata
pleme
vzreja, razplod
allevamento
plet
brezrokavnik, jopič iz jančje kože
panciotto in pelle d’agnello
polkvarnar
števna enota za 20 ovc
unità di misura per 20 pecore
pomrkavka
jalova ovca, ki se pogosto goni
pecora sterile che va spesso in calore
praze, pras
oven
montone
prehodlivka
triletna ovca
pecora di tre anni
Rjavka
Ime za rjavo ovco
nome per pecora marrone
Roska
Ime za ovco z rogovi
nome per pecora con le corna
senjàti
označiti ovčje uho
marchiare l'orecchio della pecora
stopenca
zaokrožen rez na ovčjem ušesu
taglio rotondeggiante sull'orecchio della pecora
strplje
dvoletna ovca
pecora di due anni
škaba
ime za ovco brez zob
pecora senza denti
škarca
zareza (V) v ovčjem ušesu
taglio a V sull'orecchio della pecora
vouca
ovca
pecora
zgonc
ovčji zvon
campanaccio
zvreči (zvrgla je)
splaviti (pri živali)
abortire (riferito ad animali)
bottom of page