top of page

Mreža besed

Med terenskim delom so udeleženci Mladinskih raziskovalnih taborov zabeležili in preučili tudi številne narečne izraze, ki so jih takrat uporabljali Slovenci v Italiji. Te smo med urejanjem arhivskega gradiva uredili v sezname, ki so, kolikor je bilo mogoče, razvrščeni po krajih, kjer so bili zbrani. 

bottom of page